Velkommen i De Danske Garderforeninger


 De Danske Garderforeninger er verdens ældste soldaterforening. 

Som medlem optages udelukkende mænd (og siden 1990 også kvinder) der har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.

Skjern og Omegns Garderforening blev stiftet den 18. marts 1943 som den 64. lokale afdeling under De Danske Garderforeninger (DG). 

Foreningen har i 2019 fusioneret sig med Ringkøbing og Omegns Garderforening under navnet: Ringkøbing-Skjern Garderforening. 

Hvorfor være medlem af De Danske Garderforeninger?

Du vil ved vore arrangementer møde garderkammerater af forskellige årgange og forhåbentlig også fra din egen, og du vil derigennem kunne fortsætte det gode kammeratskab, som du har lært at kende og sætte pris på under din tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. 

Gennem Garderbladet, som du vil modtage hver måned, kan du følge med i, hvad der sker i Livgarden, og du vil blive orienteret om de begivenheder, som foregår i De Danske Garderforeninger og de lokale afdelinger, herunder også i Ringkøbing-Skjern  Garderforening.

Af foreningens aktiviteter kan nævnes skydning, bowling, virksomhedsbesøg og kammeratligt samvær m.m. 

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for at høre nærmere.

Ringkøbing-Skjern Garderforening

v/ formand Anders Bjerg

Lindevej 20, 6971 Spjald

Tlf. 51769891